Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-258 / 13-10-2023

Klage taget under realitetsbehandling uanset sprunget klagefrist. Krav om tilbagebetaling af feriepenge underkendt, da klager med mange deltidsbeskæftigelser med rimelig sandsynlighed havde godtgjort at have holdt ferie i fornødent omfang uden anden indtægt end feriepenge

Ankenævnet har taget klagen over afgørelsen under realitetsbehandling uanset sprunget klagefrist.

Ankenævnet ændrer FerieKontos afgørelse af 8. november 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 16. december 2022, således at XXX (herefter klager) ikke skal tilbagebetale modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 8.861,62 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

XXX (herefter klager) ansøgte den 13. august 2021 om udbetaling af feriepenge for 10,40 dage og 12,48 dage med første feriedag den 1. august 2021.

 

Den 2. september 2021 indgav XXX A-kasse indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 9. september 2021 orienterede FerieKonto klageren om XXX A-kasses indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

I brev af 17. august 2022 anmodede FerieKonto på ny klager om at fremsende dokumentation for, at klager havde afholdt ferien på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved to elektroniske henvendelser til FerieKonto modtaget den 12. september 2022 oplyste klager bl.a. følgende:

 

”.. Jeg kan se, at jeg har fået et brev om høring fra jer den 17.august. Jeg har overset at fristen fro svar er allerede 1. september, da jeg læste det som 1. december. Jeg mener jo ikke, at jeg på nogen måde har snydt med feriepenge og dagpenge. Tværtimod har jeg været meget forsigtig og flere gange spurgt ind til regler og hvad jeg skulle skrive. Jeg arbejder freelance og har har derfor ikke faste aftaler om arbejde før meget sent. Jeg mener at have opgivet alle dage, jeg har arbejdet. Jeg kan huske, at der var en ting omkring udbetaling af feriepenge, hvor feltet, hvor man skal indtaste dato er "omvendt" og at jeg derfor tastede forkert, men emner ellers at jeg senere fik det rettet. Der var en masse bøvl med A-kassen omkring frigørelsesattester ... og i den periode havde jeg 4+ institutioner, hvor jeg har arbejdet freelance.

 

…”

 

og

 

”… i sommeren og efteråret 2021 fik jeg flere ansættelser, så vidt jeg husker. I foråret fik jeg timer som ekstern lektor på XXX, men fik også timer som freelancer på XXX og som ekstern lektor på XXX. De to sidste steder gav et antal timer og spredte som politikken er, udbetaling ud over 5 måneder startende i august selv om mit arbejde først startede senere. For XXXs vedkommende først november, december og januar (man har fået udbetalt al sin løn inde januar på trods af, at det meste arbejde ligger i denne måned. Det sidste illustrerer, hvorfor det var meget svært at forklare dem i A-kassen, at selv om jeg fik løn, så arbejdede jeg ikke. Vi var enige om, at det var de reelle arbejdstimer, der skulle registreres – men når jeg så fik udbetalt løn alligevel, så kunne de ikke forstå det. Det samme gjaldt for XXX.

 

Jeg registrerede 25.8 2021 mit firma XXX, da jeg ellers ikke kunne få timer på XXX. Jeg kunne derefter udfakturere for det relle antal undervisningstimer månedsvis.

 

…”

 

Ved brev af 14. september 2022 kvitterede FerieKonto for det fremsendte og oplyste, at dette ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at klager havde afholdt ferie på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 19. september 2022 oplyste klager bl.a. følgende:

 

”…

 

Jeg sender hermed dokumentation for afholdes af feriedage. Havde det været muligt i perioden at besøge min kæreste og bærn i XXX, havde det været nemt, men landet var lukket pga covid-19, hvorfor jeg tog arbejde. Jeg har vedhæftet en arbejdsplan, der gerne skulle vise, at der var cirka 30 feriedag - dage, hvor jeg ikke har arbejdet. Som sagt havde jeg arbejde på XXX (det er angivet som XXX, XXX - samlet timetal er udbetalt i ens beløb fra august 2021 - oktober 2021 og 7,5 timer + 7,5 timer i november), XXX (XXX, XXX, XXX og XXX, XXX, XXX - udbetalt via fakturering), XXX arbejder jeg kun for i foråret (de sendte en efterbetaling for arbejde i april - i september 2021), XXX( har udbetalt løn i perioden for august 2021 -januar 2022 for arbejde stort set afholdt i januar 2022) . Følgende dage er FRI: September 2,3,17, Oktober 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, November 2, 10, 12, 15, 16, 17 (deltog ikke i onlinemøde personalemøde på XXX, men lader være med at tælle den med), 19, 22, 23, 24, 25 (jeg blev sat fra bestillingen på XXX pga omorganisering og deltog derfor ikke i personaleseminar 25), 26, 29 (skulle have været til MUS, der blev udskudt da jeg ikke havde arbejdet fro XXX endnu), 30, December 1, 2, 3, 6 (6? jeg kan ikke læse), 14 (?) 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31. I ALT 35 dage (jeg har ikke talt de to ?? med). Jeg håber, at det er fyldestgørende.

 

…”

 

Vedhæftet henvendelsen var et foto af en kalender for 2. halvår af 2021, hvor klager med håndskrift blandt andet havde skrevet ind, hvilke datoer han underviste, og hvor der ses flere ”tomme” datoer.

 

Ved brev af 4. oktober 2022 kvitterede FerieKonto på ny for det fremsendte og oplyste, at dette fortsat ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at klager havde afholdt 10,40+12,48 feriedage på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto modtaget den 11. oktober 2022 oplyste klager bl.a. følgende:

 

 

 

 

”…

 

Jeg prøver hermed igen at sende dokumentation for afholdt ferie. Havde der ikke være covid rejseforbud i XXX havde det været lettere, da jeg så plejer at være sammen med min kæreste og børn, der bor der.

I efteråret 2021 tog jeg så i stedet det arbejde, jeg kunne.

 

Jeg venter stadig på bekræftelsesmail fra studiechef på XXX og XXX, men vedlægger øvrig dokumentation, der burde være nok.

Jeg arbejde fro XXX i foråret 2021 og fik pludselig en intern censoropgave i september, da der var mange dumpede. Derfor er den sidste udbetaling fra XXX i september. Verificeret af dokumentet med mine skatteoplysninger. Jeg har altså ikke arbejdet for XXX mere i 2021. OG har derfor i princippet kunnet holde ferie alle dage fra september til slutningen af december 2021. For XXX har jeg udelukkende udført konsulentarbejde udbetalt til mit firma XXX. Jeg har undervist på et kursus og vejledt på 4 hold. Da det er enkeltstående dage, har jeg i princippet holdt eller kunnet holde ferie i de mellemliggende dage. For XXX har jeg undervist på dage, der bl.a. fremgår klart af mine skatteoplysninger - I kan sammenholde med tidligere fremsendt billede af min kalender. I skatteoplysninger og fremgår nøjagtigt hvor mange gange jeg har passeret XXX. Jeg blev ansat på XXX pr 1. september 2021. På XXX har jeg i efteråret arbejdet 3 dage (plus forberedelse af disse), hvilket også fremgår af kørselsopgørelse i skatteoplysningerne. Resten af arbejdet for XXX er foregået i januar 2022, hvor alle eksamener med censorering ligger. Men XXX udbetaler løn for som alle universiteter og professionshøjskoler timer fordelt over 5 måneder september-januar.

 

Jeg har afholdt 12,48 feriedage udbetalt fra XXX:

2, 3, 17 september.

11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 oktober

1, 2, 3 december

 

Jeg har afholdt ferie 10,40 feriedage fra XXX i perioden 21.12 til 31.12.

 

Hvis det ikke er nok dage har jeg også holdt ferie den 5, 6, 7, 8 december 2021.

 

Nu håber jeg, at jeg fyldestgørende har redegjort fro mine feriedage. Jeg eftersender bekræftelser fra XXX og XXX, hvis I finder det nødvendigt.

 

…”

 

 

Vedhæftet henvendelsen var udskrift af personlige skatteoplysninger for 2021 fra Skattestyrelsen, hvoraf blandt andet fremgår, at klager har indtastet befordringsfradrag som følger:

 • For i alt 16 dage til transport til XXX XXX i perioden fra august 2021 til og med december 2021
 • For 1 dag til transport til XXX i XXX i november 2021
 • For i alt 3 dage til transport til XXX i september 2021 og november 2021
 • For i alt 9 dage til transport til XXX i XXX i perioden fra august 2021 til og med december 2021
 • For i alt 4 dage til transport til XXX i XXX i perioden fra august til og med oktober 2021
 • For i alt 20 dage til transport til XXX i XXX i perioden fra august 2021 til og med december 2021
 • For i alt 9 dage til transport til XXX i XXX i perioden fra august 2021 til og med november 2021

 

Det fremgår endvidere, at klager i perioden fra 1. februar 2021 til 31. august 2021 havde indtægt fra XXX for et timetal på 514, at klager i perioden fra den 1. september 2021 til den 31. december 2021 havde indtægt fra XXX for et timetal på 200, at klager i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021 havde indtægt fra XXX for et timetal på 945, og at klager i perioden fra den 1. juni 2021 til den 30. november 2021 havde indtægt fra XXX for et timetal på 340. Det fremgår herudover, at klager i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31.august 2021 havde indtægt fra XXX A-kasse, svarende til 347 timer.

 

Vedhæftet var endvidere lønseddel vedrørende september 2022 fra XXX, samt oversigt over diverse fakturaer, angiveligt for afholdte undervisningstimer.

 

Det fremgår af oversigten, at klager har faktureret følgende:

 

 • For i alt 229 timer i forbindelse med XXX på XXX i XXX for august, september, oktober og december 2021
 • For i alt 80 timer i forbindelse med XXX på XXX i XXX for september og oktober 2021
 • For i alt 72,5 timer i forbindelse med XXX i XXX for august og september 2021
 • For i alt 57 timer i forbindelse med XXX, XXX XXX, som blev afholdt i XXX i september, oktober og december 2021.

 

Ved brev af 19. oktober 2022 kvitterede FerieKonto for det fremsendte og oplyste, at det fortsat ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation. FerieKonto henviste til vejledningen i FerieKontos tidligere breve og vejledte herudover klager om at fremsende detaljerede skatteoplysninger for skatteåret 2021.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto modtaget den 19. oktober 2022 fremsendte klager screendump af mailkorrespondance, angiveligt med en medarbejder på XXX, som bekræfter, at klager ikke har haft undervisnings- eller eksamensrelaterede opgaver hos XXX i perioden fra den 16. september 2021 til den 31. december 2021.

 

Ved ny elektronisk henvendelse til FerieKonto den 1. november 2022 oplyste klager bl.a. følgende:

 

”…

 

Der må være en præmis I overser vedr. mit arbejde. Jeg er EKSTERN og SELVSTÆNDIG. De 4 undervisningsinstitutioner, som jeg lejlighedsvis underviser på er jeg IKKE ansat på. Jeg er således heller ikke en del af deres systemer f.eks. omkring ferieregistrering, da jeg jo netop ikke er ansat. Her kommer den 1. af flere mails med dokumenter. Jeg udskriver som selvstændig fra august 2021 fakturaer til XXX for de kurser, jeg har budt ind på. På de andre 3 er jeg som sagt ekstern lektor - jeg får derfor tilbudt nogle fag, som jeg kan sige ja eller nej til (da jeg jo ikke er ansat). på XXX er det KUN i perioden april-juni (men de manmglede så en til at bedømme et par opgaver i september). På XXX ligger arbejder som sagt i foråret 2022. Jeg har kun været på XXX - eller skulle have været på XXX to gange i efteråret 2021. Den ene gang blev aflyst, da der ikke var studerende. Som ekstern får man ikke udbetalt noget, hvis der ikke er studerende nok (over 12) eller de IKKE går til eksamen.

 

…”

 

Vedhæftet henvendelsen var diverse fakturaer udstedt i klagers virksomhedsnavn, svarende til den ovenfor nævnte oversigt. Fælles for fakturaerne var, at de var dateret i perioden fra ultimo august til ultimo december 2021.

 

Ligeledes ved elektronisk henvendelse den 1. november 2022 oplyste klager bl.a. følgende:

”…

 

Her kommer mail 2 med dokumentation. MitID og EBoks virkede ikke i aftes og i nat, så derfor sendte jeg 1. mail i morges og har far kl 7 til nu 23.30 været XXX. Jeg har i første mail sendt fakturaer fra mit firma XXX til XXX. Her kommer lønsedler fra XXX, hvor jeg hoppede ind og tog nogle timer i efteråret 2021, da man manglede en underviser, min opgave ophørte i december/januar. Ligeledes lønsedler fra XXX.

Jeg har tidlligere fremsendt årsopgørelse med alle oplysninger fra Skat.

XXXs partnerteam skriver: Kære XXX, Som ekstern lektor, kan du se bort fra vores feriemail. Du styre din ferie selv og er derfor ikke i XXX. XXX  HR-sagsbehandler/HR Officer Telefon: xxxxxxxx XXX Administration/HR. Det samme gælder på XXX (se brev vedhæftet) og XXX og XXX (hvor jeg jo udfakturerer som selvstændig konsulent og underviser siden september 2021 - se tidligere fremsendt dokumentation). Nu synes jeg snart, at der må være dokumnetation og at det burde være klart, at jeg ikke er underlagt de pågældende institutioners bindinger på faste medarbejdere angående ferie, da jeg ikke er fast medarbejder, men kun knyttet løst på bestemte meget afgrænsede opgaver. hvis der ikke er nok studerende er der ingen opgave eller penge. Er jeg syg eller har ikke lyst til at undervise på næste mandag, så får jeg ingen penge. For studerende på XXX og XXX får jeg kun penge f0r de studerende, der består eksamen, så det udbetalte beløb kan reguleres efterfølgende i det efterfølgende semester.

 

…”

 

Vedhæftet henvendelsen var blandt andet lønsedler fra XXX med et månedligt undervisningstimetal for august, september og oktober 2021 på 65 timer og for november 2021 på 85 timer, lønsedler fra XXX for perioden september-december 2021 for et månedligt undervisningstimetal på 50 timer, samt lønseddel fra XXX for august 2021 for et undervisningstimetal på 33,99 timer.

 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 8. november 2022 afgørelse om, at klager skal betale 8.861,62 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 8.861,62 kr. tilbage.

Det svarer til 10 feriedage.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 10 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 10 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 22 dage med første feriedag den 2. august 2021, og at du ikke har holdt ferien. Din a-kasse har nemlig samtidig oplyst, at du har modtaget dagpenge i perioden fra den 2. august til den 13. august 2021. Vi forholder os derfor kun til de 10 dage, hvor der er udbetalt feriepenge og dagpenge samtidig.

 

Vi kan se, at du har bestilt 9.216,08 kr. for 10,40 dage med afholdelse af første feriedag den 1. august 2030 og 15.790,81 kr. for 12,48 dage med afholdelse af første feriedag den 12. august 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at ferien er afholdt.

Du har også sendt dokumentation for, at du ikke har arbejdet ved arbejdsgiver XXX i perioden fra 16. september 2021 til 31. december 2021. Det fremgår af dine skatteoplysninger, at du har haft indtægt fra XXX i perioden 1. februar 2021 til 31. august 2021.

Det fremgår også af dine skatteoplysninger, at du har haft indtægt fra XXX i perioden 1. september 2021 til 31. december 202, XXX i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 og XXX i perioden 1. juni 2021 til 30. november 2021.

Vi har dermed ikke modtaget fyldestgørende dokumentation for, at du har afholdt ferie uden løn.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har afholdt 10 feriedage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 7. december 2022, har klager anført følgende:

 

”Hermed indgives klage over afgørelse om for meget udbetalte feriepenge tilsendt i brev dateret 8. november 2022. Den nødvendige dokumentation er indsendt over flere omgange. Men I kan naturligvis udbede og få yderligere!

 

Jeg ønsker hermed at klage over jeres afgørelse tilsendt med brev dateret 8. december 2022, idet jeg mener, at den hviler på et forkert skøn.

 

Jeg skal beklage at min dokumentation blev fremsendt drypvis, idet jeg troede, at det var nemt at se, at jeg afholdt 22 feriedage.

 

I et normalt år ville det være nemt at bevise, idet jeg så vidt muligt bor i min og kærestens lejlighed i XXX i XXX, så meget som muligt for at kunne være sammen med hende og vores to børn på 2½ og 4 år. På grund af covid-19 restriktionerne var jeg dog forment adgang til landet, da vi ikke er gift endnu. Ellers er det så vidt muligt cirka 3 måneder om året – som i år.

 

I 2021 kunne det dog ikke være sådan. Da jeg arbejder 100 % som freelancer (efter råd fra A-kassen) er det ofte med meget kort varsel, at jeg får opgaver. Jeg har naturligvis ingen intention om at snyde denne og uberettiget få udbetalt dagpenge i en periode med dagpenge. Helt hvad der er gået galt ved jeg ikke, men i første omgang bad jeg ikke om dagpenge for august, da jeg forventede arbejdsopgaver og således skulle være afmeldt – af en eller anden grund blev det ikke accepteret eller modtaget. Jeg blev således først frameldt den 16. august 2021 som delvist ledig og ikke den 6. august. Ligeledes nåede jeg at bestille feriepenge inden jeg havde fået de længere nede omtalte jobs på plads, idet der pludselig var så mange opgaver at nogle af dem måtte rykkes om og tilbage i august.

 

Opgaver i denne undervisningsverden kan komme og gå hurtigt, da der normalt skal tilmeldes mindst 12 personer til et hold inden det oprettes. Og er man sat på opgaven står der i kontrakten, at hvis holdet ikke oprettes, så er der bare ingen timer og dermed ingen kompensation. Det sker tit.

 

Jeg har to ansættelser som ekstern lektor på henholdsvis XXX og XXX. Man bliver ansat for en treårig periode, men det er ikke det samme som at man får nogle timer.

 

Ansættelsesforhold 1: Ved XXX falder den undervisning, jeg er ansat til i foråret. Jeg var så ”heldig” at flere af mine kolleger gik ned med stress og endte med at skulle undervise fire hold. Denne undervisning sluttede i første uge i juni. Jeg har allerede overskredet det antal timer, som jeg må undervise som ekstern (med nogle få timer). Derfor efterreguleres lønnen i løbet af efteråret to gange efter at sagen er behandlet på et institutbestyrelsesmøde (den første vedrører for mange undervisningstimer og den anden re-eksamen for dumpede). Jeg skal derfor pointere, at jeg ikke har haft timer i det sidste halvår for XXX, hvilket I har fået en kopi af mail og brev om. Hvis I har behov for yderligere, kan I ringe eller få mere dokumentation fra instituttet eller HR-afdelingen.

 

Ansættelsesforhold 2: Jeg blev ansat på XXX den 1. september 2021. Jeg er udelukkende vejleder på XXX og har ingen fast undervisning. Jeg får tildelt et antal grupper og et antal vejledertimer, som grupperne som regel ikke bruger, men de har da muligheden. Logikken er, at det giver bøvl at bruge sin vejleder og at man bare skal bestå. Et XXX semester strækker sig fra september til og med eksamener i januar. Lønnen bliver uagtet fordelt ligeligt over de fem måneder på trods af, at der ingen aktivitet var i september (hvor de endnu ikke er tildelt en vejleder) og oktober, hvor de ikke er kommet i gang. I november ser jeg noget for første gang, da de skal aflevere 2½ side pr gruppe. Jeg tror at jeg havde 4 grupper – de to sidste blev delt og endte med ikke at gå op. I december skal de igen aflevere – 5 sider! I januar (2022) er der eksamen og da nogle af mine grupper faldt ud fik jeg mange intern censoropgaver. Over 90 % af mine timer lå således i januar 2022. Altså masser af tid til at afholde ferie fra XXX i efteråret. På universiteterne er eksterne ikke med i det interne time/ferie-system. Vi kan bare holde ferie, når vi vil og det ikke kommer på tværs. Det samme gælder således på XXX.

 

Ansættelsesforhold 3: XXX. Her var jeg til en samtale i juli måned, der førte til at jeg blev ansat som ekstern underviser. Igen ikke noget bestemt eller med et bestemt timetal – der er dog en øvre grænse på professionshøjskoler for, hvor mange timer eksterne må have inden de skal fastansættes. Det er 750 timer på et år. Man havde en idé om, at jeg skulle deltage i et projekt med at undervise i digitalisering til region Sjællands ledere. Man så pludselig en idé i, at jeg startede med at undervise et hold på kun 10 studerende i XXX – det plejer man ellers ikke at oprette. Derefter gjorde en stressmelding (en ekstern frasagde sig opgaven) at jeg med meget kort varsel trådte til i XXX også. Det var head over heels i august 2021 at jeg skulle starte. I har fået kopi af min kalender, hvor undervisningsdagene fremgår. Yderligere dokumentation kan fremsendes. Også her bliver timetallet fordelt over perioden – men august 2021 – januar 2022 uagtet en ujævn fordeling af timer. I har fået kopi af lønsedler – timer for digitaliseringsprojektet blev justeret ind, da de endte med at skippe mig som følge af en organisationsændring. Også her kan man som ekstern underviser hygge sig og holde ferie på alle de dage, hvor man ikke underviser. Der er også god plads til det.

 

Firmaet JOU v. John Mogensen: Mit sidste arbejde foregår i regi af mit eget firma. Jeg er således ikke ansat på XXX, men udskriver regninger på de opgaver, som jeg forhandler mig til. I har fået kopi af mine fakturaer i perioden august til december 2021. Mit job består her i at afholde studiedage for 4 hold (i den tilsendte kalender betegnet XXX og XXX – to hold i XXX, samt et i XXX og et i XXX). Jobbet består i at besvare spørgsmål fra grupperne omkring deres Afgangsprojekter. Jeg har desuden undervist tre gange i XXX og otte gange i XXX Igen kan jeg altså afholde fri så at sige ind imellem.

 

Man kan se det sådan med alle fire jobs, at i den grad jeg ikke er bunder op på at skulle levere et arbejde på de aftalte dage, ja så har jeg fri – eller ferie. Der skulle så rigeligt være tid til at holde 22 dages ferie uden at regne weekender med. Og uden at regne første halvdel af august med.

 

Jeg håber derfor, at I vil tage sagen op til fornyet overvejelse og uden at lade jer forvirre af de mange bilag eller ansættelser og egen virksomhed.

 

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 16. december 2022 fastholdt sin afgørelse af 8. november 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

” Vedr. klage over afgørelse om overskydende ferie.

 

FerieKonto fremsendte den 8. november 2022 en afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge med en klagefrist på 4 uger, jf. ferielovens § 39, stk. 1. Vi har den 7. december modtaget din klage over afgørelsen.

 

Afgørelse

Vi behandler ikke din klage, idet klagefristen er overskredet.

 

Begrundelse for afgørelsen

 

Det er muligt at klage over en afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge. Klagen skal sendes til FerieKonto senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

 

Vi fremsendte en digital afgørelse den 8. november 2022. Klagefristen udløb 4 uger efter, dvs. den 6. december 2022. Vi modtog først din klage den 7. december 2022.

Klagen er derfor modtaget efter klagefristens udløb.

 

Vi finder ikke, at der foreligger oplysninger i sagen, som kan begrunde, at vi skal se bort fra fristoverskridelsen...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 27. juni 2022 fremsendt følgende bemærkninger til FerieKontos genvurdering:

”…

 

FerieKonto fremsendte den 8. november 2022 en afgørelse om tilbagebetaling af ferie-penge med en klagefrist på 4 uger, jf. ferielovens § 39, stk. 1.

 

Jeg har kommentarer til brev af 16. december 2022 fra Feriekonto

 

 1. Jeg var sikker på, at jeg klagede indenfor fristen, da jeg forholdt mig til Feriekontos brev af 8. november. De fleste vil tænke at man så skal sende en klage inden 8. december. Jeg sendte derfor en klage 7. december 2022. Jeg afbrød mit ophold i XXX for at nå hjem og klage, da det ikke lykkedes at komme på eboks fra XXX og fordi man heller ikke der kan tilgå borgerservice – eller andre offentlige danske systemer.
 2. Afgørelsen hviler efter min mening på forkerte præmisser. Som jeg tidligere har gjort opmærksom på, så måske delvist pga. af at jeg ikke havde forstået, hvad man efterspurgte som dokumentation.
 3. Jeg forventer at få en dokumenteret fremstilling af, hvilke dage, man ikke har godkendt som ferie, da jeg mener at have fremsendt dokumentation for rigeligt med dage  - og også har kunnet få dokumentation fra de steder jeg arbejder freelance, selv om de ikke registrerer freelancere (eksterne lektorer og underviseres) ferie, da vi kun er ansat til at undervise på nærmere angivne dage og alt der imellem er vores egen sag og altså i princippet ferie- eller fridage. Det må være Feriefonden, der skal bevise, at jeg ikke er ”skyldig” så at sige ved at underbygge afgørelsen (påstanden) med belæg og hjemmel.
 4. Jeg mener som udgangspunkt som sagt at have afsendt rigelig dokumentation. Det har måske forvirret sagsbehandlere, men det ville så have været nemmere, at have taget et møde online f.eks., så eventuelle spørgsmål kunne afklares og sagsbehandlingen også fra Feriekontos side var forløbet noget hurtigere og mere logisk. Jeg underviser blandt andet i logik og sprogligt underbyggede fremstillinger og mener, at der er rigeligt plads til forbedringer af kommunikationen fra Feriekontos side…. Så vi får svaret på det rigtige. Det var svært at fange sagsbehandlerens juridiske logik og jeg fornemmer pga. af afslaget, at de slet ikke har kunne leve sig ind i det at arbejde som freelancer og selvstændig på 4 forskellige arbejdspladser.
 5. Jeg ville i et normalt 2021 have befundet mig det meste af tiden hos min familie i XXX hvor jeg har en lejlighed sammen med minkæreste og vores to børn (der bor fast derude indtil familiesammenføring er mulig. På grund af covid-19 restriktioner, var det ikke muligt i 2021, da XXX lukkede ned for indrejse. Normalt ville jeg kunne have arbejdet der fra meget af tiden og så havde det måske været nemmere at indse, at der var ”ferie” på de dage, hvor jeg ikke arbejdede, men det var som sagt ikke muligt. Jeg fornemmer, at man anser ferie for noget, hvoir man er bortrejst og kan fremvise en billet!
 6. Jeg håber derfor, at min sag vil blive genovervejet og altså genoptaget, så jeg kan få en ordentlig underbygget begrundelse – og i bedste fald få sagsbehandler til at indse, at jeg har kunnet holde ferie som angivet.
 7. det er mit meget store håb, at man fremover vil angive frist for indsigelse med en nøjagtig  DATO i stedet for gammeldags at skrive en måned…. De feste vil kigge på brevets datering og så tænke OK, jeg skal svare indenfor samme dato  en måned senere.
 8. Det er mi håb, at det bliver muligt at tilgå officielle danske sider fra f.eks. XXX. Jeg ved, at der er mange klager over dette.

 

I er velkomne til at udbede jer mere dokumentation.

 

…”

                     

Ankenævnets begrundelse

For at tage klagen under realitetsbehandling

Det lægges til grund, at afgørelsen er meddelt klager digitalt og har været tilgængelig for klager den 8. november 2022. Klagefristen på 4 uger skal herefter regnes fra den 8. november 2022.

 

Klager indsendte den 7. december 2022 en klage over FerieKontos afgørelse.

 

Det fremgår af sagen, at klager befinder sig i en særegen arbejdsmæssig situation med deltidsbeskæftigelse hos flere arbejdsgivere og arbejde af en karakter, hvor det kan være vanskeligt at adskille dage med arbejde fra dage med fri.

 

Klager har indsendt en stor mængde materiale til at belyse sin særegne situation.

 

FerieKonto har alene i begrænset omfang forholdt sig til dette i FerieKontos afgørelse.

 

På denne baggrund finder Ankenævnet, at FerieKontos afgørelse ikke ses at være truffet under fornøden inddragelse af klagers særegne arbejdsmæssige forhold og den meget betydelige mængde materiale, som klager har indsendt, og at FerieKontos afgørelse derfor lider af sådanne mangler, at klagen bør tages under realitetsbehandling, selvom klagefristen er overskredet med en dag.

 

Vedrørende realiteten

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 8.861,62 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det, som parterne strides om, er, om klager har dokumenteret at have afholdt ferie i 10 dage i perioden uden indtægt fra arbejde eller modtagelse af offentlige ydelser.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager har oplyst, at han i perioden fra august til og med december 2021 har udøvet arbejde som freelancer og herunder har haft ansættelse som ekstern lektor/underviser på XXX, XXX og XXX, ligesom han har haft sin egen virksomhed, som udbyder diverse undervisning.

 

Klager har endvidere oplyst, at han fik sin løn spredt ud over flere måneder, selvom han reelt havde lange perioder, hvor han ikke underviste og at han derfor har haft langt mere end 22 feriedage i perioden fra medio august til ultimo december 2021.

 

Klager er således i en særegen arbejdsmæssig situation, hvor han har deltidsbeskæftigelse, fordelt på flere forskellige arbejdsgivere, hvor betalingen kan være strakt ud over en længere periode end den, hvori arbejdet reelt foregår, og ofte er fastsat til et normsat antal timer inklusive forberedelse, og hvor arbejdet typisk udføres, således at der er adskillige dage uden fremmøde, men hvor der givetvis vil skulle anvendes tid til forberedelse, som imidlertid er selvtilrettelagt, og hvis nødvendige omfang beror bl.a. på erfaring og mængden af overlap af undervisningsopgaver og kan indebære perioder med lange arbejdsdage.

 

Spørgsmålet er, om klager i fornødent omfang har dokumenteret at have afholdt ferie uden løn og dagpenge. Ankenævnet bemærker, at det ved afgørelsen heraf, og hvad der kan stilles af dokumentationskrav i så henseende, må tages udgangspunkt i klagers særegne arbejdsmæssige forhold. Det, som kan afkræves klager af dokumentation til rimelig sandsynliggørelse af afholdt ferie, er, at der ved siden af de forskellige jobs med undervisning og forberedelse og perioder med dagpenge har været den fornødne tid uden indtægt til afvikling af ferie. Det er Ankenævnets bedømmelse, at den dokumentation, som klager har indsendt, opfylder dette krav til dokumentation.

 

Ankenævnet giver på den baggrund klager medhold i klagen og ændrer FerieKontos afgørelse af 8. november 2022, således at der ikke skal ske tilbagebetaling af 8.861,62 kr.