Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-137 / 24-06-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 21. marts 2022 fra FerieKonto

FerieKonto modtog den 21. april 2022 en skriftlig klage over FerieKontos afgørelse af 21. marts 2022 om afslag på overførsel af overskydende ferie.

 

I klagen af 21. april 2021 anføres bl.a. følgende:

 

”…

Klage over afgørelse om forhindring i at holde ferie.

 

Hej, Ut. mener ikke at det blev truffet den rigtigt afgørelse..

Ut. har ikke selv meldt sig rask, men blev raskmeldt den 12 december 2021, af sygedagpenge huset rådgiveren XXX, efter som Ut. har fortalt at det gik bedre. og at medicinindtagelse blev reduceret. Det er ikke ens betydning at man er rask. Er sikker på at det kan spørges tilbage hvem har trykket på knappen raskmeldt på Jobnet hjemmesiden, hvis XXX ikke kan huske det.

 

Ut har også lige snakket med lægen XXX fra lægehuset i XXX bymidte, som kan bekræfte at i hans udtalelser sent til rådgiveren XXX, Ut. skulle skønnes for at loft tunge ting, osv.

( Ovennævnt Lægeerklæring / udtalelser kan hentes hos klinikken XXX)

 

I min optik, og iflg. af lægen udtalelser, er man ikke hele rask.

Mit spørgsmål er så: hvis man er HALV rask / syg, har man så ret til at overføre halvdelen af ferie ?

Fordi så vil Ut. meget gerne bede om at overføre det.

 

En anden grund til at Ut. har været forhindring i at holde ferie / delvis af ferie er at de skriver følgende: på job net hjemmesiden:

“Hvis din ferie ligger om mindre end 14 dage, kan du desværre ikke melde ferie her på Jobnet. Du skal i stedet kontakte dit jobcenter.”

Ut. har lige kontaktet jobcenter, og fik at vide at de har lukket mellem jul og nytår. Det betyder naturligvis at Ut. ikke har kunne holde ferie i den periode hvor man ikke har haft mulighed for at melde det til jobcenter.

Håber at ovenstående er grund nok til overvejelser for at ændre jeres afgørelse.

…”

 

Ankenævnet bemærker, at efter § 39, stk. 1, i lov om ferie kan FerieKontos afgørelser indbringes for ATP-ankenævnet af den, afgørelsen vedrører, inden 4 uger efter at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.

 

Ankenævnet bemærker ligeledes, at FerieKonto i afgørelsen af 21. marts 2022 har givet behørig klagevejledning.

 

FerieKonto har først modtaget din klage over afgørelsen af 21. marts 2022 den 21. april 2022. Klagefristen er således overskredet, fordi FerieKonto først modtager din klage mere end 4 uger efter den 21. marts 2022, hvor afgørelsen anses for at være kommet frem til dig.

Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen over FerieKontos afgørelse af 21. marts 2022.