Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-173 / 09-06-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 1. marts 2022 fra FerieKonto

FerieKonto modtog den 28. juni 2022 en skriftlig klage over FerieKontos afgørelse af 1. marts 2022 om udbetaling af overskydende ferie.

I klagen af 28. juni 2022 anføres bl.a. følgende:

”…

Jeg vil gerne have mine feriepenge udbetalt. Jeg accepterer ikke jeres afgørelse. Jeg har været meget syg af stress et helt år og raskmeldte mig, da min løn/sygedagpenge fra mit forhenværende arbejde ophørte, og jeg ikke kunne få det til at løbe rundt, med mindre jeg fik et arbejde. Jeg lider fortsat af stress-relateret depression og angst og er medicineret herfor. Jeg har ikke kunne arbejde fuld tid, men har haft 2 deltidsvikariater som klubpædagog. Det er ikke nok til at dække mine faste, månedlige udgifter. Pga min pressede økonomiske situation og mentale helbred var det ikke muligt for mig at afholde mine 25 dages ferie. Det skal jeg ikke straffes for! I siger at I giver mine feriepenge til "værdigt trængende", det er jeg! Jeg afholder pt min første ferie siden februar 2020 og har et overtræk på 8000 kr. I mellemtiden står mine 45.000 og må ikke komme mig i hænde, fordi jeg ikke har kunne afholde ferie. Det er aldeles urimeligt.

Jeg ved ikke, hvad jeg kan vedhæfte af dokumentation for at I kan se at jeg har ret. Jeg er udmattet og rasende og enormt presset. Vær venlig at give mig mine feriepenge.

…”

Ankenævnet bemærker, at efter § 39, stk. 1, i lov om ferie kan FerieKontos afgørelser indbringes for ATP-ankenævnet af den, afgørelsen vedrører, inden 4 uger efter at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.

Ankenævnet bemærker ligeledes, at FerieKonto i afgørelsen af 1. marts 2022 har givet behørig klagevejledning.

FerieKonto har først modtaget din klage over afgørelsen af 1. marts 2022 den 28. juni 2022. Klagefristen er således overskredet, fordi FerieKonto først modtager din klage mere end 4 uger efter den 1. marts 2022, hvor afgørelsen anses for at være kommet frem til dig. Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen over FerieKontos afgørelse af 1. marts 2022.