Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-227 / 27-01-2013

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 27. marts 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 23. oktober 2013 modtaget Deres brev af 22. oktober 2013, hvor De klager over ATPs afgørelse vedrørende skattenedslag.

I klagen henvises til, at De tidligere har bevist, at De har været fuldtidsbeskæftiget. De oplyser også, at De har sendt to breve forud for Deres klage af 22. oktober 2013.

ATP har i mail af 2. december 2013, som De har haft mulighed for at kommentere, oplyst, at ATP ikke efter afgørelsen af 27. marts 2013 har modtaget breve fra Dem.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 15 kan ATPs afgørelser om beskæftigelsesgrad påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor ATPs afgørelse er meddelt.

Deres klage af 22. oktober 2013 over ATPs afgørelse af 27. marts 2013 er modtaget af Ankenævnet den 23. oktober 2013. Hverken ATP eller Ankenævnet for ATP m.m. har modtaget de to breve, De omtaler i Deres klage af 22. oktober 2013. Klagefristen på 4 uger er således overskredet, og Ankenævnet kan derfor ikke behandle klagen.