Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-192 /

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 10. september 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 31. oktober 2013 modtaget Deres brev af 29. oktober 2013, hvor De klager over ATPs afgørelse vedrørende udbetaling af ægtefællesum.

I klagen henviser De til, at ATP har et overskud på 6,5 mil. kr., hvorfor det må være muligt at få udbetalt penge efter Deres afdøde mand. De anfører også, at De ikke accepterer den begrundelse, at De har fået mere i ATP end Deres mand.

Ankenævnet bemærker, at efter ATP-lovens § 28 kan ATPs afgørelser om bl.a. pension påklages til Ankenæv­net for ATP m.m. inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

Deres klage af 29. oktober 2013 over ATPs afgørelse af 10. september 2013 er modtaget af Ankenævnet den 31. oktober 2013. Klagefristen på 4 uger er således overskredet, og Anke­nævnet kan derfor ikke behandle klagen.