Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J nr. 2012-39 /2012-110 / 07-01-2013

Vedr. Ankenævnets afgørelse af 23. oktober 2012

Ankenævnet har den 2. november 2012 modtaget Deres bemærkninger til Ankenævnets afgørelse af

23. oktober 2012. De oplyser, at De klagede over opgørelsen af beskæftigelsesgraden, og at De ikke kan se. at Ankenævnet tager stilling hertil. Samtidig spørger De til, om sagen kan ankes andetsteds.

Ankenævnet har i afgørelsen af 23. oktober  2012 lagt  vægt  på, at  De  først den  10. april 2012 klage­ de over APTs afgørelse af 17. februar 2012. Efter skattenedslagsloven kan De klage over ATPs af­gørelse inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Deres klage blev indbragt for Anke­ nævnet mere end 7 uger efter ATPs afgørelse, og klagefristen på 4 uger var dermed overskredet.

Ankenævnet kan derfor ikke foretage sig videre i sagen.

Ankenævnet for ATP m.m. er klageinstans efter skattenedslagsloven, og der er ikke yderligere administrativ klageadgang.