Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-22 / 29-04-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 19. januar 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 7. marts 2016 modtaget Virksomhed X’s klage over ATPs afgørelse af 19. januar 2016 vedrørende indbetaling af ATP-bidrag.

ATP afgjorde ved omhandlede afgørelse, at Virksomhed X’s skal indbetale fuldt ATP-bidrag for XX for 1. kvartal 2015.

Af afgørelsen fremgår, at klage over ATPs afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen kan indbringes for Ankenævnet for ATP m.m.

Ankenævnet har først modtaget Virksomhed X’s klage over afgørelsen af 19. januar 2016 den 7. marts 2016. Da klagefristen således er overskredet, afviser Ankenævnet at behandle klagen over afgørelsen af 19. januar 2016.